Nieruchomości rolne

Nieruchomości rolne

Najbardziej popularne nieruchomości to oczywiście nieruchomości budynkowe. Należy jednak wiedzieć, że oprócz ich możemy również wyróżnić nieruchomość macierzystą, czyli inaczej gruntową, rolną, użytkową. Nieruchomość rolna związana jest głównie z nieruchomościami gruntowymi w przypadku kiedy będą te grunty wykorzystywane pod produkcję rolną. Takie nieruchomości znajdują się poza ośrodkami miejskimi, i posiadają też dokładnie ustaloną powierzchnię minimalną. Definicje dotyczące nieruchomości zawarte są w kodeksie cywilnym. Znajdziemy tam więc nie tylko definicję ogólną nieruchomości, ale również dla wszystkich poszczególnych rodzajów jej. Nieruchomości są definiowane w różny sposób, a także funkcjonują na podstawie różnego rodzaju zasad i przepisów. Z nieruchomościami gruntowymi wiąże się pojęcie gruntów rolnych. Nie tylko chodzi tutaj o grunty rolne, które są użytkowe, ale również i takie, na których znajdują się wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne. Nieruchomości rolne to rodzaj nieruchomości , na które nie jest tak duże zapotrzebowanie, jak w przypadku nieruchomości budynkowych.